شماره تلفننام شخص عنوان بخش
214آقای مجیدیانمدیر عامل
222آقای زارعمدیر داخلی
219خانم یوسفیدفتر فروش
205آقای احمدیحسابداری
209آقای نیکوکاران حسابداری
246خانم جعفریحسابداری
233آقای سالمانبار
210آقای غلامیکامپیوتر
249آقای سالاریصندوق
221آقای مدرسیهما رایانه
220آقای محزونبزازی پرنیان
269آقای عابدیانجام پوش(کت و شلوار)
239خانم بیگیپوشاک زنانه و بچه گانه
238آقای زارعخیاطی قیام
225آقای دهقانغرفه مبل پردیس
231آقای حشمتیاپراتور و کنترل
202آقای نظریلوازم خانگی شرکت
217خانم نظریبازار بزرگ فرش
211آقای دهقان کفش دهقان
241آقای ملک ثابتخرازی ملک ثابت
235آقای مجیدیانشیرآلات مجیدیان
237آقای شیر سلیمیانبلوری جات شیر سلیمیان
224آقای نیشابوریلوازم آشپزخانه
215خانم پارسائیانآرایشی وبهداشتی
252آقای رعیتینقره سیمگون
232آقای زارعصوتی و تصویری انتخاب
218خانم دهقان مانتو پویان
227آقای گذشتیصنایع دستی
206آقای مجیدیانغرفه برق
234آقای یاوری و علیخانیغرفه لاستیک
236آقای کشفیداروهای گیاهی
37241210 تلفن شرکت (1)
37249895 تلفن شرکت(2)
37258402 تلفن شرکت(3)
37258400 تلفن شرکت(4)
37247720 آقای احمدی
37244084 فاکس شرکت
37245514 آقای مجیدیان
37269692 آقای زارع
37258401 آقای غلامی