امکان طرح شکایت فعال شد

جهت پیگیری و کنترل هرچه بهتر امور مربوط به فرهنگیان گرامی امکان ثبت شکایت در سامانه اطلاعات اعضا فراهم شد .

فرهنگیان عزیز میتوانند پس از ورود به سامانه در بخش ” طرح شکایت ” موضوع و شرح واقعه را وارد و ثبت نمایند و از همین بخش نیز پیگیر پاسخ خود باشند .

محاسبه و واریز سود خرید و سهام اعضا

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی برگزار شده در شهریور ماه ۹۴ دال بر دعوت حسابرس و انجام امور مربوطه حسابرسی ، پس از اعلام نتایج آن و مشخص شدن سود خالص این شرکت تعاونی ، سود هر یک از اعضای محترم محاسبه و به حساب ایشان واریز می گردد.