سامانه اطلاعات اعضای شرکت تعاونی آماده خدمت رسانی

سامانه اطلاعات اعضای شرکت تعاونی آماده خدمت رسانی شد

این سامانه با امکاناتی از قبیل لیست فاکتور های ثبت شده برای اعضا و مانده سهام راه اندازی و بزودی بخش های مختلف به آن افزوده خواهد شد.

از طریق منوی سایت به سامانه دسترسی پیدا نمایید.